Ιδρύουμε εγχώριες και υπεράκτιες εταιρίες γρήγορα και αποτελεσματικά. Λόγω του υψηλού επιπέδου της εμπειρίας μας αποκτημένη μέσω 30 χρονών δραστηριότητας, προσφέρουμε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Οι ιδρυτικές υπηρεσίες UNIBRAND είναι μια βάση πλήρους υπηρεσίας με ολοκληρωμένα αρχικά έγγραφα και διορισμένους υπαλλήλους, κατά περίπτωσιν.

Η αποτελεσματικότητα δομής της Εταιρίας σας εξαρτάται πάρα πολύ από το να έχετε εξειδικευμένους διευθυντές και αποτελεσματική διαχείριση εταιρίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει λογιστικές πράξεις, τιμολόγηση και λειτουργία τραπεζικού λογαριασμού.

Οι υπηρεσίες της UNIBRAND για την εγγραφή Εταιριών περιλαμβάνουν:

1) Διασφαλίζουμε την Έγκριση ονόματος από το Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη της Κύπρου.
2) Διασφαλίζουμε το Κυπριακό μοναδικό αριθμό αναφοράς της Εταιρίας.

3) Ετοιμάζουμε το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρίας και το Καταστατικό της σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες σας.
4) Έκδοση των απαραίτητων Πιστοποιητικών Μετοχών.

5) Έκδοση των απαραίτητων Πιστοποιητικών Διευθυντών.

6) Ετοιμάζουμε την σφραγίδα της εταιρίας.

7) Ανοίγουμε τους απαραίτητους τραπεζικούς λογαριασμούς, διασφαλίζουμε την έκδοση των καρτών VISA, την εγκατάσταση του συστήματος Web-Banking, αποκτούμε εγγυητικές επιστολές εάν και όταν χρειάζεται, κτλ.
8) Εγγραφή στις φορολογικές αρχές , (δηλαδή αποκτούμε ένα φορολογικό αριθμό, εάν χρειάζεται, με σκοπούς την χρονιαία υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, την εγγραφή εταιρίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ (VIES) κτλ.).
9) Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ (δηλαδή αποκτούμε το αριθμό ΦΠΑ, εάν χρειάζεται, για την υποβολή καταστάσεων στο ΦΠΑ).

10) Σας στέλνουμε το πακέτο εγγράφων της εταιρίας σας.

Εκτός από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλήρες φάσμα άλλων προαιρετικών υπηρεσιών που θα βοηθήσουν την εταιρία σας να προωθηθεί σε πλήρη κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας και να εξελίξει την οποιαδήποτε επιχειρησιακή προσπάθεια που έχετε βάλει ως σκοπό. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Διαδικασία σύστασης εταιριών

Αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας μας αφιερώνεται ιδιαίτερα στους σκοπούς βοήθειας των ξένων επενδυτών για να καταλαβαίνουν την βασική διαδικασία εγγραφής μιας εταιρίας στην Κύπρο μέσω του Ομίλου Εταιριών UNIBRAND, Λευκωσία, Κύπρος.

Τα άτομα που θέλουν να ιδρύσουν μια Εταιρία στην Κύπρο απαιτούνται να προσκομίσουν την παρακάτω λίστα πληροφοριών:

1.
Το όνομα της Εταιρίας

Παρακαλούμε να προσκομίσετε πλήρες όνομα εταιρίας που θέλετε να εγγραφεί στην Κύπρο. Τότε εμείς θα υποβάλουμε αυτό το όνομα για την έγκριση στο Τμήμα Εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Λευκωσία, Κύπρο. Η έγκριση του ονόματος θέλει συνήθως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Η δουλειά μας είναι να ψάξουμε προηγουμένως στην βάση δεδομένων ονομάτων και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές πάνω στο προτεινόμενο από σας όνομα για να αποφύγουμε οποιαδήποτε απόρριψη του ονόματος από τον Έφορο Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.
Τα προσωπικά δεδομένα του Διευθυντή/των Διευθυντών

Κάθε Κυπριακή Εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή. Οι εταιρίες με έδρα στην Κύπρο μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο ένα άτομο. Εκείνο το μοναδικό άτομο μπορεί να είναι και Διευθυντής και Γραμματέας και Μέτοχος της Εταιρίας.
Παρακαλούμε να προσκομίσετε πλήρη προσωπικά δεδομένα του διευθυντή:
2.1 Όνομα/Βαφτιστικό όνομα:
2.2 Μεσαίο όνομα(αν υπάρχει):
2.3 Επώνυμο:
2.4 Εθνικότητα (Σας παρακαλούμε να μας προσκομίσετε φωτοαντίγραφο εξωφύλλου του διαβατηρίου, όπως και φωτοαντίγραφο σελίδας με φωτογραφία):
2.5 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου και Δελτίου Ταυτότητας)
2.6 Ημερομηνία γεννήσεως
2.7 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, που να περιλαμβάνει τον αριθμό, την πόλη, τον ταχυδρομικό κωδικό και την χώρα:
2.7 Επάγγελμα:

Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον διευθυντές, νόμιμο γραμματέα κτλ. Μπορείτε να προσθέσετε και έναν υποψήφιο διευθυντή, δηλαδή ένας από μας, από εδώ από την Κύπρο, ο οποίος θα είχε την νομική εξουσία να υπογράφει στο όνομα της Εταιρίας στις σχέσεις της με την Τράπεζα/με τις Τράπεζες και σε άλλες νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. Όταν ο διευθυντής είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου, η Εταιρία αποκτάει την κατάσταση μιας Εταιρίας που θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κύπρου και κατ’ επέκταση απολαμβάνει τα φορολογικά προνόμια που τα απολαμβάνουν όλες οι εταιρίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου. Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρέπει να προσκομίσετε όλα τα προσωπικά δεδομένα των επιπλέον διευθυντών, των υποψήφιων διευθυντών, γραμματείς, όπως παραπάνω.

3.
Οι τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρίας

Σας παρακαλούμε να ετοιμάσετε μια λεπτομερή λίστα με τους τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρίας να περιληφθούν στο Ιδρυτικό Έγγραφο και στο Καταστατικό της Εταιρίας. Εναλλακτικά, σας παρακαλούμε να προσκομίσετε μια λίστα με τους νευραλγικούς/βασικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρίας (την μεγαλύτερη δυνατόν) για να προσαρμόσουμε το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο ανάλογα. Περαιτέρω, εάν απαιτείται, σας παρακαλούμε να ετοιμάσετε ειδικές ρήτρες οι οποίες να χρησιμοποιηθούν στο Καταστατικό όσον αφορά 1) κατηγορίες μετοχών, 2) ειδικές εξουσίες των Διευθυντών, 3) διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο Εταιρίας, 4) δικαιώματα ψήφου, κτλ.

4.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας

Δεν ορίζεται ένα ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια Κυπριακή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά συνήθως το “ελάχιστο” μετοχικό κεφάλαιο μιας Κυπριακής Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης είναι (€1,00.00.-) [Χίλια Ευρώ]. Μια Κυπριακή Εταιρία μπορεί να συσταθεί και με επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο για να αντικατοπτρίζουν την αξία τους  και ο κόστος για την ίδρυση τέτοιας εταιρίας αυξάνει ανάλογα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εφόρου Εταιριών της Κύπρου για επιπλέον χαρτόσημα.

5.
Οι μέτοχοι της Εταιρίας

Κάθε εταιρία που έχει την έδρα της στην Κύπρο πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή και τουλάχιστον έναν μέτοχο (δηλαδή ο προαναφερόμενος διευθυντής ή κάποιος τρίτος).
Το ελάχιστο προεγγραφέν μετοχικό κεφάλαιο: (€1,000.00.-) [Χίλια Ευρώ].
Σας παρακαλούμε να προσκομίσετε πληροφορίες όπως στις 2 περιπτώσεις παραπάνω (δηλαδή λεπτομερές προσωπικά δεδομένα όλων των μετόχων) και τον αριθμό μετοχών του κάθε μέτοχο.
Δηλαδή, εάν η Εταιρία έχει 4 μετόχους με ισάριθμες μετοχές, τότε αυτοί θα είχαν από 250 μετοχές ο κάθε ένας από €1.00.- καθεμία, ή 500 μετοχές από €0.50.- καθεμία, ή 1000 μετοχές από €0.25.- καθεμία, ή 1 μετοχή από €250.- καθεμία, κτλ.
Κανονικά οι μετοχές έχουν μια ονομαστική αξία €1.00.- καθεμία.

Εν τούτοις, εξαρτάται μόνο από σας να ορίζετε την ονομαστική αξία της κάθε μετοχής.

Για πρόσθετη ασφάλεια, ή σε περιπλοκότερες νομικές δομές, οι μέτοχοι μπορούν να είναι άλλες εταιρίες (νομικές οντότητες) αντί των ιδιωτών (φυσικά πρόσωπα).

Περαιτέρω και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση των εταιριών χαρτοφυλακίου ή/και των θυγατρικών εταιριών, των ομάδων εταιριών, των υπεράκτιων εταιριών, κτλ. μπορεί να δοθεί κατόπιν αιτήσεως.

Οπόταν έχουμε όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα σε καλή τάξη, τα στέλνουμε προς εσάς.