Unibrand Corporate Services Limited – Despre noi

Unibrand Corporate Services Limited este membru al Grupului de Societăţi UNIBRAND înfiinţat în 1976 şi este o societate cu sediul în Cipru şi cu birouri regionale asociate în Grecia, România, Belgia, Luxemburg, Londra, Elveţia, Statele Unite ale Americii şi China, prestând servicii corporative profesionale la nivel internaţional.

Unibrand Corporate Services Limited (UCS) formează un grup de societăţi care oferă servicii corporative centralizate.

Angajaţii Unibrand Corporate Services Limited lucrează în Cipru, precum şi la nivel internaţional şi dispun de calificări superioare, participând la programele internaţionale pentru educaţie continuă.

Fiind o societate profesională cu activităţi internaţionale, UNIBRAND acoperă toate aspectele ce ţin de începerea unei afaceri în Cipru. Noi le oferim clienţilor noştri o gamă completă de servicii profesionale, care includ înfiinţarea şi menţinerea societăţilor comerciale, servicii de consultanţă financiară şi de afaceri. Punctele noastre tari ţin de experienţa vastă în domeniul afacerilor locale şi internaţionale şi de cunoaşterea regulamentelor legale ale Ciprului, precum şi de nivelul înalt al implicării personale. Oferim asistenţă la înfiinţarea societăţilor pe răspundere limitată, a trusturilor, a filialelor societăţilor comerciale străine, a societăţilor de tip offshore etc.

UNIBRAND este un lider în înfiinţarea societăţilor comerciale şi în întemeierea trusturilor în Cipru. Încă din 1976 prestăm servicii pentru înfiinţarea societăţilor şi servicii corporative offshore atât profesioniştilor şi specialiştilor în planificare fiscală, cât şi practicienilor individuali şi societăţilor comerciale din întreaga lume. Indiferent de locul unde se află teritoriul offshore, noi vă putem ajuta.

Angajaţii noştri sunt calificaţi în multe domenii ale afacerilor în care fac estimări, analizează, studiază, cercetează şi justifică. Angajaţii noştri deţin abilităţi interpersonale, organizatorice, bunăvoinţă, onestitate, transparenţă şi consistenţă şi prestează servicii excelente clienţilor noştri. Colaborarea strânsă cu birouri de avocaţi bine cunoscute, cu firme de audit şi cu parteneri locali respectabili asigură o asistenţă comprehensivă şi demnă de încredere.

Toţi membrii societăţii UNIBRAND sunt oameni tineri, persoane cu un nivel înalt de calificare, cu experienţă practică semnificativă în domeniul lor de activitate, cu studii internaţionale şi dezvoltă un mediu multicultural şi multi-lingvistic în birourile noastre, având viziuni şi strategii bine definite pentru viitor. Toţi administratorii noştri, superiorii şi personalul calificat urmează un program continuu de pregătire riguroasă în cadrul activităţilor de serviciu, ca să fie întotdeauna informaţi cu cerinţele legale şi cele ale businessului internaţional.

Datorită structurii sale multiculturale dezvoltate, UNIBRAND este o alegere excelentă care poate să vă înţeleagă toate cerinţele şi să presteze servicii excelente clienţilor din diferite ţări.