Înfiinţăm societăţi comerciale într-un mod rapid şi eficient. Datorită nivelului înalt de experienţă acumulată de-a lungul activităţii noastre de peste 30 de ani, prestăm servicii de calitate incomparabilă. Serviciul de înfiinţare a societăţilor comerciale oferit de UNIBRAND se bazează pe principiul deservirii complete, prin eliberarea tuturor documentelor iniţiale şi prin desemnarea funcţionarilor, când este necesar.

Structura efectivă a societăţii dvs. depinde foarte mult de faptul dacă aveţi directori specializaţi în domeniu şi un sistem administrativ eficient, care ar putea include sistemul de contabilitate, facturarea şi mişcările în contul bancar al societăţii.

Serviciile de înregistrare a societăţii comerciale oferite de UNIBRAND includ:

1) Asigurăm acceptarea numelui de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din Cipru;
2) Asigurăm eliberarea numărului unic de înregistrare al societăţii;

3) Pregătim statutul societăţii în funcţie de instrucţiunile dvs.;
4) Eliberăm certificatele de acţiuni necesare;

5) Eliberăm certificatele directorilor;

6) Pregătim ştampila societăţii;

7) Deschidem conturile bancare necesare, asigurăm eliberarea cardurilor VISA, instalăm sistemul Web-Banking, obţinem scrisori de garanţie dacă şi când este necesar, etc.
8) Înregistrăm societatea la autorităţile fiscale (adică obţinem un cod fiscal, dacă este necesar, pentru a putea depune raporturi de audit anual) şi la Sistemul European VIES etc.
9) Înregistrarea societăţii la Departamentul TVA (adică obţinem un număr de identificare TVA, dacă este necesar, pentru a putea depune raporturi TVA).

10) Vă expediem pachetul de documente.

Suplimentar faţă de serviciile menţionate mai sus, putem presta un spectru larg de servicii opţionale care ar ajuta firma dvs. să lanseze o gamă completă de activităţi şi să se afirme în orice încercare de afaceri pe care v-o propuneţi ca scop. Apăsaţi  aici pentru mai multe informaţii.

Procesul de înfiinţare a societăţii

Această secţiune a sitului este dedicată în special scopului de a ajuta investitorii străini să înţeleagă procedura de bază ce ţine de înregistrarea unei societăţi comerciale în Cipru prin Grupul de societăţi UNIBRAND, Nicosia, Cipru.

Persoanele care doresc să înfiinţeze o societate comercială în Cipru sunt rugate să furnizeze următoarea listă de informaţii:

1.
Numele societăţii

Vă rugăm să indicaţi numele complet al societăţii pe care doriţi să o înregistraţi în Cipru. Noi vom înainta acest nume către Direcţia de înregistrare a societăţilor şi de administrare judiciară din Nicosia, Cipru pentru a fi acceptat. De obicei numele este acceptat în decurs de (3) trei zile lucrătoare de la data cererii. Responsabilitatea noastră este să căutăm în baza de date a numelor de societăţi şi să efectuăm schimbările necesare asupra numelui indicat de dvs. pentru a evita orice dezaprobare din partea Direcţiei de înregistrare a societăţilor şi de administrare judiciară din Cipru.

2.
Datele personale ale directorului/directorilor

Fiecare societate cu sediul în Cipru trebuie să aibă cel puţin un director. Societăţile cu sediul în Cipru pot fi compuse dintr-o singură persoană. Acea persoană unică poate fi în acelaşi timp directorul, secretarul şi acţionarul societăţii.
Vă rugăm să indicaţi datele personale complete ale directorului:
2.1 Prenumele/Numele de botez;
2.2 Al doilea prenume (dacă există);
2.3 Numele/Numele de familie;
2.4 Naţionalitatea (Vă rugăm să prezentaţi copia primei pagini a paşaportului, precum şi copia paginii cu fotografie);
2.5 Numărul buletinului de identitate (Copia paşaportului şi a buletinului de identitate);
2.6 Data naşterii;
2.7 Adresa poştală completă, care să includă numărul străzii, oraşul, codul poştal şi ţara;
2.7 Ocupaţia.

În mod opţional, puteţi să adăugaţi directori suplimentari, secretar juridic etc. Puteţi să indicaţi şi un director „nominal”, adică pe cineva dintre noi, de aici, din Cipru, care ar avea dreptul legal să semneze în numele societăţii în relaţiile acesteia cu banca/băncile şi în cadrul altor acorduri legale. În cazul în care unul dintre directori este rezident al Ciprului, societatea obţine statutul unei societăţi rezidente în Cipru şi beneficiază de toate avantajele fiscale de care se bucură firmele cu rezidenţă fiscală în Cipru. Reţineţi că trebuie să furnizaţi toate datele personale ale directorilor suplimentari, nominali şi ale secretarilor, după cum este indicat mai sus.

3.
Domeniile de activitate ale societăţii

Vă rugăm să pregătiţi o listă detaliată cu domeniile de activitate ale societăţii, care vor fi incluse în statutul acesteia. Sau furnizaţi o listă (cât mai mare posibil) cu domenii-cheie, ca să adaptăm statutul societăţii în conformitate cu acestea. În plus, vă rugăm să pregătiţi condiţii speciale (dacă este necesar) care să fie incluse în statutul societăţii, cu referire la 1) categoriile de acţiuni, 2) Prerogativele directorului/directorilor, 3) Procedura de luare a deciziilor în cadrul societăţii, 4) Drepturile de vot, etc.

4.
Capitalul social al societăţii

Nu este prevăzut un capital social minim pentru societăţile cu răspundere limitată din Cipru, oricum, de obicei capitalul social „minim” pentru o societate din Cipru este 1,000.00€ (O mie de Euro). Societăţile cipriote pot avea capital social suplimentar, ca să reflecte valoarea lor şi costurile pentru înfiinţarea societăţii într-un astfel de caz, ar creşte în mod corespunzător, ca urmare a cerinţelor Direcţiei de înregistrare a societăţilor şi de administrare judiciară din Cipru privind taxele de timbru suplimentare.

5.
Acţionarii societăţii

Orice societate cu sediul în Cipru trebuie să aibă cel puţin un Director şi minimum un acţionar (adică directorul menţionat mai sus sau o parte terţă).
Minimumul capitalului social subscris: 1,000.00€ (O mie de euro).
Vă rugăm să furnizaţi informaţii în forma descrisă mai sus (adică datele personale ale tuturor acţionarilor), precum şi numărul de acţiuni deţinut de fiecare acţionar, adică dacă societatea ar avea 4 acţionari cu număr egal de acţiuni, atunci ei ar deţine câte 250 de acţiuni a câte 1.00€ fiecare, sau 500 de acţiuni a câte 0.50€ fiecare, sau 1000 de acţiuni a câte 0.25€ fiecare, sau câte o acţiune de 250€ fiecare şi aşa mai departe.
De obicei acţiunile au o valoare nominală de 1.00€ fiecare.

Oricum, ţine numai de responsabilitatea dvs. să stabiliţi valoarea nominală a fiecărei acţiuni.

Pentru un plus de securitate sau, în cazul structurilor juridice mai complexe, acţionarii pot fi alte societăţi (entităţi juridice) în locul persoanelor individuale (persoane fizice).

Putem furniza la cerere informaţii suplimentare şi detaliate privind înfiinţarea societăţilor holding sau a societăţilor subsidiare acestora, a grupurilor de societăţi, a societăţilor de tip offshore, etc.

Imediate ce avem toate documentele menţionate mai sus în ordine, vă trimitem pachetul de documente al societăţii.