Εκτός από τις υπηρεσίες που τις προσφέρει η UNIBRAND για την εγγραφή Κυπριακών Εταιριών , είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλήρες φάσμα άλλων προαιρετικών υπηρεσιών που θα βοηθήσουν την εταιρία σας να προωθεί πλήρη κλίμακα επιχειρήσεων και να εξελίσσει σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή προσπάθεια έχετε βάλει ως σκοπό.

1) Διατήρηση ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ

Είναι νομικά υποχρεωτικό για τις Κυπριακές Εταιρίες να έχουν νόμιμη διεύθυνση εντός της Κυπριακής Δικαιοδοσίας για να θεωρηθούν ως Εταιρίες που είναι κάτοικοι της Κύπρου και περαιτέρω να απολαμβάνουν τα μοναδικά φορολογικά προνόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει την προώθηση αλληλογραφίας μέχρι και 50 επιστολές τον χρόνο.
2) Διατήρηση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Για να μπορέσει μια Εταιρία με έδρα στην Κύπρο να χαρακτηριστεί ως Εταιρία που είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου και περαιτέρω να απολαμβάνει τα μοναδικά φορολογικά προνόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χρειάζεται να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή που να παραμένει πάντοτε στην Κύπρο και ως εκ τούτου ο ίδιος να είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Ενδεικτικά, ένας Διευθυντή που είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου πραγματικά θα εκτελεί δράσεις στο όνομα της εταιρίας στην Κύπρο. Κάποιες από τις δραστηριότητες του θα είναι να εκδίδει ένα Φορολογικό Πιστοποιητικό, να διαχειρίζει τα νομικά θέματα, να υπογράφει επιταγές, να κάνει τραπεζικές μεταφορές στο όνομα της εταιρίας, να ανταποκρίνεται σε εταιρικό/νομικό επίπεδο στις αιτήσεις του πελάτη και γενικά να ακολουθεί της ειδικές γραπτές οδηγίες σας. Εάν χρειάζεστε έναν Διευθυντή που να είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και να μπορέσει να υπογράψει στο όνομα της εταιρίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Δικαιοδοσίας, μπορούμε να προσφέρουμε κι αυτήν την υπηρεσία προς την Εταιρία σας.

3) ΦΠΑ, Λογιστικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Είναι νομικά υποχρεωτικό για κάθε εταιρία στην Κύπρο:

-    Να υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ κάθε 3 μήνες την 10τη ημέρα του μηνός που ακολουθά το τρίμηνο δράσεων. Κάθε Εταιρία εγγεγραμμένη στις υπηρεσίες ΦΠΑ της Κύπρου έχει ειδικές ημερομηνίες για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής της.

-   Να υποβάλλει μηνιαίες δηλώσεις VIES. Κάθε Εταιρία που πουλά αγαθά ή υπηρεσίες σε Ευρωπαϊκές οντότητες εγγεγραμμένες στις υπηρεσίες ΦΠΑ της χώρας τους είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει μηνιαίες δηλώσεις VIES. Αυτές προετοιμάζονται και υποβάλλονται μέχρι την 10τη ημέρα του μηνός που ακολουθά τον μήνα εμπορικών δράσεων.

-    Να υποβάλει λογιστικές καταστάσεις χρονιαίως.

Προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες μέσω της UNIBRAND Auditing Services και UNIBRAND Accounting Services. Επίσης συνεργαζόμαστε με ένα φάσμα διάσημων λογιστών στην Κύπρο, που είναι εξειδικευμένοι να προσφέρουν λογιστικές, ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως και υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για την Εταιρία σας. Θα χαρούμε να συνιστούμε τις λογιστικές υπηρεσίες των λογιστών με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή, εναλλακτικά, να εργαζόμαστε με τον δικό σας λογιστή από την Κύπρο, σε περίπτωση που μας συστήνετε έναν.

4) ΠΛΗΡΕΙΣ γραμματειακές υπηρεσίες

Σε περίπτωση που ο όγκος των πράξεων είναι σημαντικός θα απαιτείται πραγματική φυσική παρουσία στην Κύπρο, που να συμπεριλαμβάνει:

-   Πλήρως πρακτικό ξεχωριστό γραφείο στο πλαίσιο των γραφείων μας ή ιδιωτικό γραφείο,

-   Ιδιωτικό και πλήρως επιπλωμένο γραφείο,

-   Ξεχωριστούς τηλεφωνικούς αριθμούς,

-   Ξεχωριστούς αριθμούς Φαξ,

-   Ξεχωριστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις,

Προσωπικό στην Κύπρο που θα διατηρεί καθημερινή αλληλογραφία με άτομα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, που θα διαχειρίζει καθημερινές τραπεζικές μεταφορές, θα ακολουθεί οδηγίες, θα προσφέρει πλήρεις γραμματειακές υπηρεσίες, θα επικοινωνεί με τους πελάτες, θα ολοκληρώνει παραγγελίες, θα στέλνει φαξ, ηλεκτρονικές επιστολές, θα ετοιμάζει τις επιστολές κτλ. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αυτές τις προαιρετικές υπηρεσίες μέσω της UNIBRAND Secretarial Services.