Οι πελάτες που χρησιμοποιούν υπεράκτιες εταιρικές δομές μέσω του Ομίλου Εταιριών UNIBRAND χρειάζονται κανονικά τραπεζικές διευκολύνσεις για να διευκολύνουν τις διακινήσεις τους ή την κυκλοφορία των περιουσιακών στοιχείων.

UNIBRAND μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ίδρυσης και διαχείρισης εταιρίας.

Η εμπιστευτικότητα είναι ο σημαντικότερος λόγος για να ανοίξετε έναν υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό. Η UNIBRAND ανοίγει κανονικά τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο λόγω των στενών σχέσεων που τις έχει εδώ, αλλά, στην πράξη, οι τραπεζικοί λογαριασμοί μπορούν να ανοιχτούν οπουδήποτε υπεράκτια. Δεν είναι υποχρεωτικό ο τραπεζικός λογαριασμός να ανοίγεται στην ίδια δικαιοδοσία όπου βρίσκεται η εταιρία.

Λόγω των αυστηρών νόμων περί του ξεπλύματος χρημάτων, εφαρμοστέοι στις περισσότερες υπεράκτιες δικαιοδοσίες, οι τράπεζες χρειάζονται πολλές πληροφορίες, επιπρόσθετες στις πληροφορίες απαιτούμενες από την UNIBRAND, πριν να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό. Όλη αυτή η πληροφορία μεταχειρίζεται σε απόλυτη εχεμύθεια από την τράπεζα και από την UNIBRAND.