Προσφέρουμε λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω της UNIBRAND Auditing Services και UNIBRAND Accounting Services. Συνεργαζόμαστε επίσης με ένα φάσμα έγκριτων λογιστών στην Κύπρο, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι να προσφέρουν λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως και υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για την Εταιρία σας. Θα χαρούμε να συστήσουμε τις λογιστικές υπηρεσίες των λογιστών με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή, εναλλακτικά, να εργαζόμαστε με τον δικό σας λογιστή από την Κύπρο, σε περίπτωση που μας συστήνετε έναν.

Ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας και, την ίδια ώρα, να προστατεύουμε και να προσθέσουμε αξία στα συμφέροντα των πελατών μας. Με την βοήθεια του πολυγλωσσικού προσωπικού μας είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Γαλλικά και Ρουμάνικα.

Χρησιμοποιούμε μηχανογραφημένη λογιστική για την εγγραφή και ετοιμασία των λογιστικών και οικονομικών καταστάσεων.

Οι υπηρεσίες μας σ’ αυτόν τον τομέα συμπεριλαμβάνουν:

  • Διατήρηση των λογιστικών βιβλίων και καταστάσεων, χρησιμοποιώντας δομές μηχανογραφημένης λογιστικής σ’ ένα σύστημα πολλών νομισμάτων οι οποίες μας επιτρέπουν να ετοιμάζουμε λογαριασμούς σε όλα τα μεγάλα.
  • Υπηρεσίες τιμολόγησης.
  • Ετοιμασία των λογαριασμών διαχείρισης μηνιαία ή κάθε 4 μήνες.
  • Διαχείριση μισθοδοσίας.