Από την ίδρυση του Ομίλου Εταιριών UNIBRAND το 1976, προσφέρουμε στους πελάτες μας επαγγελματική καθοδήγηση για το πώς να δημιουργούν, να πλουτίζουν, να προστατεύουν και να μεταφέρνουν την περιουσία τους με ασφάλεια μεταξύ δικαιοδοσιών.

Η UNIBRAND Corporate Services ιδρύθηκε με τις αρχές των επαγγελματικών συμβουλών, επαγγελματικής αντικειμενικότητας,  της προσανατολισμένης προσέγγισης προς την εξυπηρέτηση των πελατών της και των οικονομικών λύσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτέρες ανάγκες των πελατών μας.

Η εξειδικευμένες υπηρεσίες μας για την βοήθεια των Εταιριών σας να συσσωρεύουν περιουσία, να την διατηρήσουν και να την μεταφέρουν έγινε πιο περίπλοκη τα τελευταία χρόνια. Εν τούτοις, έχουμε διασφαλίσει ότι οι αρχές μας μένουν ευθείες. Μπορούμε να σας προσφέρουμε πρακτικές και συναφείς συμβουλές σχετικά με την διαχείριση της περιουσίας για το παρόν και για το μέλλον. Σας δίνουμε συμβουλές βασισμένες στην έμπειρη μας γνώμη για την καλύτερη στρατηγική, με βάση τους σκοπούς σας και του βαθμού επιχειρησιακής επικινδυνότητας μέσα στον οποίο θέλετε να κινείστε.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε εξελιγμένη προληπτική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων σας, για να μεγιστοποιείτε τα αποτελέσματα ή/και τα εισοδήματα σας.