Η Κύπρος είναι τώρα ένας ανώτερος ανταγωνιστής για τις κλασικές Ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες χαρτοφυλακίου, όπως είναι η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Η εξαιρετική και διεθνής πελατεία της Κύπρου μεγαλώνει ευθέως ανάλογα με το γεγονός ότι η Κύπρος προτιμάται όλο και περισσότερο ως δικαιοδοσία χαρτοφυλακίου, πιο πολύ από άλλες κλασικές δικαιοδοσίες. Μια πιο συνετή στάση δείχνει ο συνδυασμός μεταξύ μιας κυπριακής εταιρίας χαρτοφυλακίου και εταιριών χαρτοφυλακίου από άλλες δικαιοδοσίες, δηλαδή η διατήρηση εταιριών χαρτοφυλακίου στην Ολλανδία ή Λουξεμβούργο και όχι η υποκατάστασή τους.

Η Νομοθεσία της Κύπρου θεσπίστηκε σε μερικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (οι οποίες “αντιγράφτηκαν” αποτελεσματικά, μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία και τα πλεονεκτήματά τους  επεκτείνονται στους κατοίκους από τις τρίτες χώρες):

1.         Οδηγία περί Μητρικών – Θυγατρικών Εταιριών (δεν προβλέπεται παρακρατηθέν φόρος για την πληρωμή των μερισμάτων, δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος [άμεση ισχύ], δεν απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή [όρια συμμετοχής], δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος διακράτησης, προβλέπεται απαλλαγή των μερισμάτων υπό προϋποθέσεις, έκπτωση φόρου για τον παρακρατηθέν φόρο στην αλλοδαπή).

2.         Οδηγία περί την φορολόγηση Τόκων και Δικαιωμάτων (δεν προβλέπεται παρακρατηθέν φόρος για τους τόκους πληρωμένους σε μη-κατοίκους, δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος [άμεση ισχύ], 25% ελάχιστη συμμετοχή [κατοχή μετοχών] αιτούμενη μόνο στην περίπτωση των δικαιωμάτων, δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος διακράτησης, οι τόκοι φορολογούνται στο είδος τους, τα δικαιώματα φορολογούνται βάσει την φορολόγηση νομικών προσώπων, έκπτωση φόρου για τον παρακρατηθέν φόρο στην αλλοδαπή).

3.         Οδηγία περί συγχωνεύσεων (εμπλέκει εταιρίες κάτοικοι και μη-κάτοικοι, τείνει στην εξάλειψη των φορολογικών συνεπειών που μπορούν να προκύπτουν από ξαναοργανώσεις, συγχωνεύσεις, διαιρέσεις, μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων και από ανταλλαγή μετοχών). Έχουμε εκτελέσει τέτοιες συγχωνεύσεις και εξαγορές πολυάριθμες φορές σε δικαιοδοσίες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο και Τζέρσι.

Κυπριακό Δίκτυο Συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Η Κύπρος έχει ένα ευρύ και ευεργετικό φάσμα Συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ). Υπάρχουν επί του παρόντος 45 ισχύουσες ΣΑΔΦ και άλλες 39 διαπραγματεύονται. Σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά κράτη, η Κύπρος έχει λιγότερες ΣΑΔΦ, αλλά αυτές είναι πολλές φορές πιο ευεργετικές από τις συμβάσεις των ανταγωνιστών της Κύπρου, έτσι όπως είναι οι συμβάσεις με την Ρωσία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, με όλη την Ανατολική Ευρώπη και με την Μέση Ανατολή. Η ύπαρξη αυτών των συμβάσεων, συνδυασμένη με τους χαμηλούς συνολικούς φόρους, πληρωμένους από Κυπριακές εταιρίες, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό μέσω του κυπριακού νησιού.

Ο σημαντικός αριθμός συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, συνημμένες από την Κύπρο, μειώνει ή εξαλείφει ξένους παρακρατηθέντους φόρους επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων ή υπεραξιών που πληρώνονται από τα συμβαλλόμενα κράτη ή προκύπτουν από αυτά. Μερικές από αυτές τις συμβάσεις επίσης συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερα ευεργετικές διατάξεις για την χαριστική πίστωση φόρου επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων. Διατάξεις για την χαριστική πίστωση φόρου έχουν οι συμβάσεις συνημμένες με τον Καναδά, Κίνα, με τις Δημοκρατίες Τσεχίας και Σλοβακίας, με την Δανία, Αίγυπτο, Γερμανία, Ελλάδα, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Μαυρίκιος, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Συρία, Ταϊλάνδη, Ηνωμένο Βασίλειο και με την πρώην Γιουκγοσλαβία.