Cipru reprezintă acum un concurent superior pentru jurisdicţiile holding din Europa, ca Olanda şi Luxemburg. Clientela de excepţie a Ciprului creşte exponenţial, odată cu procesul prin care Republica Cipru este din ce în ce mai des aleasă ca jurisdicţie holding faţă de alte jurisdicţii. O abordare mai prudentă s-a dovedit a fi îmbinarea unei societăţi holding din Cipru cu societăţi holding din alte jurisdicţii, adică este preferabil să se menţină societatea holding din Olanda sau Luxemburg decât să se înlocuiască.

Există câteva directive europene care au fost adoptate de Legea Ciprului (practic “copiate” şi adaptate Legii Cipriote, iar avantajele lor se extind pentru rezidenţii ţărilor din Lumea a Treia):

1.         Directiva privind societăţile-mamă şi filialele (nu se prevede nici un impozit reţinut la sursă pentru plata dividendelor, nici o perioadă de tranziţie [efectul imediat], nu se prevede un prag minim de participaţie [o limită de deţinere a acţiunilor], nu se prevede o perioadă minimă de participaţie, scutire de la plata impozitelor pe dividende, sub rezerva unor condiţii, credite fiscale pentru impozitele reţinute în străinătate).

2.         Directiva Dobânzilor şi Redevenţelor (nu se prevede nici un impozit reţinut la sursă pentru dobânzile plătite nerezidenţilor, nici o perioadă de tranziţie [efectul imediat], minimumul participaţiei de 25% [acţionariatul], aplicabil numai în cazul redevenţelor, nu este prevăzută o perioadă minimă de participaţie, dobânzile sunt impozitate în funcţie de natura lor, veniturile din redevenţe sunt supuse impozitului pe profit, credite fiscale pentru impozitele reţinute în străinătate).

3.         Directiva privind fuziunile (implică atât societăţile rezidente, cât şi pe cele nerezidente, tinde spre eliminarea consecinţelor fiscale ce pot decurge din orice reorganizare, fuziune, împărţire, transfer de active şi schimb de acţiuni). Am efectuat fuziuni şi achiziţii similare de nenumărate ori în jurisdicţii precum România, Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, Luxemburg şi Jersey.

Reţeaua convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri

Cipru dispune de o reţea largă şi avantajoasă de Convenţii pentru evitarea dublei impuneri (CEDI). Au fost semnate 45 CEDI până în prezent şi alte 39 sunt negociate. În comparaţie cu alte jurisdicţii europene, Cipru a semnat mai puţine CEDI, dar, în multe cazuri, convenţiile semnate de Cipru sunt mai avantajoase decât cele semnate de concurenţii Ciprului, de exemplu convenţiile semnate cu Rusia, România, Iugoslavia şi toate statele Europei de Est şi ale Orientului Mijlociu. Existenţa acestor convenţii, alături de impozitul general mic plătit de societăţile cipriote, oferă posibilităţi semnificative pentru planificarea fiscală internaţională prin intermediul insulei cipriote.

Numărul semnificativ de convenţii pentru evitarea dublei impuneri semnate de Cipru reduce sau elimină reţinerea la sursă în străinătate a impozitelor pe dividende, dobânzi, redevenţe sau câştiguri de capital plătite sau provenite din statele contractante. Unele convenţii prevăd, de asemenea, credite fiscale pentru impozite potenţiale pe dividende, dobânzi şi redevenţe. Dispoziţii privind creditele fiscale pentru impozite potenţiale pot fi găsite în convenţiile semnate cu China, Canada, Republicile Cehă şi Slovacă, Danemarca, Egipt, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Malta, Mauritius, Polonia, România, Rusia, Siria, Thailanda, Marea Britanie şi fosta Iugoslavie.