Οι δυνητικοί κίνδυνοι προκύπτουν πιο πολύ από την διατήρηση εταιρίας σε μια αδρανή κατάσταση ή από περιπτώσεις στις οποίες η εταιρία δεν κατέχει κεφάλαιο για να υποστηρίζει φιλόδοξες δραστηριότητες.

Παρακάτω περιγράφονται τέτοιοι κίνδυνοι:

α) Η διατήρηση μιας αδρανής εταιρίας για πολλά χρόνια οδηγεί στην συσσώρευση των κρατικών τελών και υποχρεώσεων, όπως είναι παραδείγματος χάριν τα έξοδα για την κατάθεση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων,

β) Η υποβολή αιτήσεως για τραπεζικές εγγυήσεις πρόσθετες εξόφλησης δανείου, οι οποίες θα σας άφηναν εκτεθειμένος σε υψηλούς συντελεστές τραπεζικών τόκων,

γ) Η επιλογή άχρηστων ή ανίκανων συνεργατών, οι οποίοι παρέχουν άσχετες ή κακές συμβουλές πάνω σε κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την στρατηγική και με την οργανωτική ανάπτυξη της εταιρίας.