Potenţialele riscuri ţin, în general, de menţinerea unei societăţi în stare inactivă sau de situaţiile în care societatea nu dispune de capital suficient pentru a-şi susţine în activităţi ambiţioase.

Asemenea riscuri sunt descrise în continuare:

a) Menţinerea unei societăţi în stare inactivă pe o perioadă de mai mulţi ani, ceea ce duce la acumularea datoriilor către stat şi a altor îndatoriri, cum sunt, de exemplu, costurile pentru menţinerea raporturilor de audit financiar-contabil;

b) Angajându-vă într-o garanţie bancară colaterală, vă expuneţi riscului de a plăti cote mari pentru dobânzile bancare;

c) Alegerea unor asociaţi incapabili, care ar oferi consiliere necorespunzătoare sau insuficientă privind deciziile importante ce ţin de strategiile organizaţionale şi de dezvoltare a societăţii.