Cipru a adoptat Legea cu privire la trusturile internaţionale în iulie, 1992. Legea cu privire la trusturile internaţionale prevede constituirea şi administrarea trusturilor internaţionale, oferind imbolduri considerabile pentru înfiinţarea unor astfel de trusturi în Cipru.

Dispoziţiile specifice ale Legii cipriote privind trusturile internaţionale pot fi sintetizate după cum urmează:

  • Un trust internaţional din Cipru este considerat trust internaţional din Cipru, chiar dacă administratorul împuternicit al trustului sau beneficiarul acestuia (sau orice combinare a acestora) reprezintă o întreprindere offshore din Cipru.
  • Nici o lege străină privind moştenirea sau succesiunea nu poate invalida un trust internaţional din Cipru.
  • Trusturile cu patrimoniu afectat unui scop determinat pot fi înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii privind trusturile internaţionale.
  • Un trust internaţional din Cipru îşi poate desfăşura activitatea pentru o perioadă de până la o sută de ani, fără a ţine seama de orice dispoziţie legală din Cipru sau din orice altă ţară, care ar putea prevedea contrariul.
  • Legea în vigoare privind trusturile internaţionale din Cipru poate fi schimbată în mod expres cu o lege străină, dacă noua lege recunoaşte validitatea trustului şi respectivele interese ale beneficiarilor. Sau, un trust stabilit într-o jurisdicţie străină poate, prin dispoziţiile sale, să aleagă legea cipriotă, cu condiţia ca legea străină însăşi recunoaşte o asemenea schimbare. Această prevedere asigură un grad înalt de flexibilitate, care ar putea fi importantă în cazul schimbării politicii guvernamentale, fiscale sau de altă natură, care ar face avantajoasă schimbarea locului de rezidenţă a trustului.

Caracteristici şi avantaje

În comparaţie cu legislaţia similară a jurisdicţiilor europene concurente, Legea cipriotă privind trusturile internaţionale are următoarele avantaje:

  • Protecţia activelor. Puterea creditorilor este limitată, cu scopul de a reţine transferul de active într-un trust. Acest avantaj face aproape imposibilă lichidarea trustului, chiar şi în cazul falimentului proprietarului, cu excepţia situaţiilor când o intenţie frauduloasă se ascunde în spatele formării trustului.
  • Confidenţialitatea. Legea cipriotă cu privire la trusturile internaţionale asigură că administratorul împuternicit al trustului are dreptul de a nu face publică nici o informaţie sau act care ar trăda identitatea proprietarului/proprietarilor trustului sau a beneficiarilor acestuia.
  • Veniturile provenite din surse din afara Ciprului nu sunt supuse impozitului pe venit sau oricărei alte taxe impuse în Cipru.
  • Combinarea unei societăţi de tip offshore din Cipru cu un trust internaţional din Cipru creează o schemă de afaceri avantajoasă, din moment ce în prezent Cipru a încheiat 45 de Convenţii pentru evitarea dublei impuneri şi majoritatea convenţiilor de acest fel prevăd că societăţile de tip offshore din Cipru dispun de numeroase avantaje, fiind supuse impozitului pe venit de doar 4,25%. Redevenţele, dobânzile şi dividendele unei societăţi offshore (venitul trustului) nu sunt impozabile.
  • Mai mult decât atât, venitul administratorilor împuterniciţi ai trusturilor nu sunt impozabile şi proprietarii unui trust internaţional din Cipru nu sunt supuşi plăţii impozitului pe venit în ce ţine banii primiţi de la administratorii împuterniciţi.